Hướng dẫn cài đặt Mailcow trên CloudPanel

Yêu cầu hệ thống
  • >= 1 Core
  • >= 6 GB of RAM
  • >= 20 GB Disk

Cài đặt Mailcow trên CloudPanel

Bước 1: Vô hiệu Postfix

Đầu tiên bạn cần vô hiệu Postfix mặc định của OS, bạn hãy sử dụng lệnh sau để gở bỏ.

  • systemctl stop postfix && systemctl disable postfix

Bước 2: Cài đặt Mailcow

Cài đặt Docker

Cài đặt Docker từ Docker Compose với lệnh sau

– Đối với Ubuntu 22.04 LTS

 • curl -sSL https://get.docker.com/ | CHANNEL=stable sh && apt install docker-compose-plugin

-Đối với Debian 11 LTS

 • apt update && apt -y install apparmor curl -sSL https://get.docker.com/ | CHANNEL=stable sh && apt install docker-compose-plugin

Cài đặt Mailcow

Sao chép Kho lưu trữ Git Mailcow vào /opt/mailcow-dockerized

git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized /opt/mailcow-dockerized
  

Khởi tạo Mailcow bằng cách thực thi tập lệnh generate_config.sh

  • cd /opt/mailcow-dockerized/ && ./generate_config.sh

Khi được hỏi bạn đặt tên máy chủ Thư (FQDN), ví dụ: mail.domain.com.

Sau đó bạn mở file cấu hình và thay đổi các giá trị: HTTP_PORTHTTP_BINDHTTPS_PORTHTTPS_BIND như sau

  • vi /opt/mailcow-dockerized/mailcow.conf
  • HTTP_PORT=7080
  • HTTP_BIND=127.0.0.1
  • HTTPS_PORT=7443
  • HTTPS_BIND=127.0.0.1

Bước 3: Khởi động Mailcow

Để khởi động Mailcow, bạn vào thư mục /opt/mailcow-dockerized/ và khởi chạy các Docker Container.

  • cd /opt/mailcow-dockerized/ && docker compose pull && docker compose up -d

Bước 4: Cấu hình Reverse Proxy

Để truy cập Mailcow qua tên miền https://mail.domain.com, bạn cần tạo một Proxy ngược và chuyển tiếp tới cổng 7443.

Bên trong CloudPanel bạn chọn +ADD SITE => Create a Reverse Proxy

Sau đó bạn cài đặt SSL/TLS cho domain trên để truy cập với giao thức HTTPS. Và bây giờ bạn có thể đăng nhập https://mail.domain.com bằng tên người dùng là admin và mật khẩu moohoo.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn
Từ khoá: