1. Định nghĩa

Công ty TNHH PowerNet (“PowerNet”, “PowerNet Co., Ltd”, “chúng tôi”, tùy theo từng trường hợp) cung cấp dịch vụ (được nêu trên website https://powernet.vn) cho bạn. 

Khách hàng: Là bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức đăng ký dịch vụ trực tiếp. Giữa khách hàng và PowerNet có hợp đồng sử dụng dịch vụ tại thời điểm dịch vụ đang có trạng thái “Đang hoạt động”.

2. Cam kết về tính sẵn sàng

PowerNet cam kết tính sẵn sàng của dịch vụ luôn được duy trì và đạt mức tối thiểu là 99% với toàn bộ khoảng thời gian mà khách hàng đã thực hiện thanh toán dịch vụ tại PowerNet. 

3. Điều kiện loại trừ

Tính sẵn sàng của dịch vụ sẽ không được xem như cam kết và không được áp dụng đối với một trong những trường hợp sau đây:

  • Máy chủ bị gián đoạn do lịch bảo trì tại thông tin bảo trì hệ thống theo định kỳ.
  • Dịch vụ bị khóa hoặc chấm dứt sử dụng do vi phạm một hoặc nhiều điều khoản của Chính sách sử dụng dịch vụ.
  • Lỗi do khách hàng thực hiện cài đặt cấu hình sai so với hướng dẫn của PowerNet.
  • Các trường hợp gây ra bởi các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, khủng bố, cấm vận, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các sự cố về mạng có tính rộng khắp quốc gia.
  • Lỗi phát sinh từ thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của khách hàng hoặc thiết bị hay phần mềm, công nghệ khác của bên thứ ba mà không phải từ bộ phận của PowerNet.

4. Cam kết về hỗ trợ dịch vụ

PowerNet cung cấp các hình thức liên hệ sau để quý khách hàng có thể liên lạc để nhận được hỗ trợ khi cần:

5. Cam kết về bảo mật dữ liệu và thông tin

PowerNet cam kết bảo mật cho dữ liệu và thông tin của khách hàng ở mức cao nhất khi dữ liệu được truyền đi trên kết nối mạng và khi lưu trữ trên hệ thống của PowerNet.

PowerNet cam kết không xâm phạm đến dữ liệu của khách hàng, không gây rò rỉ, thất thoát hay lộ thông tin dữ liệu của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được pháp luật yêu cầu.

PowerNet cam kết bảo vệ sự riêng tư của quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

6. Bảo trì hệ thống theo định kỳ

Để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ được cung cấp đến khách hàng, sẽ có những thời điểm PowerNet bắt buộc phải thực hiện việc bảo trì hệ thống. Việc bảo trì hệ thống có thể được lên kế hoạch thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần và có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành việc bảo trì hệ thống ở các thời điểm ít ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của khách hàng nhất. Việc bảo trì hệ thống sẽ được PowerNet tiến hành theo cách sau đây:

  • Những bảo trì định kỳ sẽ được thông báo đến khách hàng từ 24 – 48 tiếng trước khi tiến hành bảo trì. Việc thông báo sẽ được tiến hành thông qua gửi Email thông tin, công khai thông tin trên website, fanpage công ty, nhân viên CSKH cũng sẽ tiến hành liên hệ để thông báo trực tiếp với các khách hàng trọng tâm VIP.
  • Những bảo trì khẩn cấp sẽ được thông báo đến khách hàng 1 tiếng trước khi tiến hành bảo trì. Việc thông báo sẽ được tiến hành thông qua gửi Email thông tin, công khai thông tin trên website, fanpage công ty, nhân viên CSKH cũng sẽ tiến hành liên hệ để báo trực tiếp với các khách hàng trọng tâm VIP. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.

7. Cam kết về bồi thường thiệt hại

Bồi thường tối đa tương đương với 06 tháng giá trị dịch vụ được đăng ký tại công ty. Tuỳ vào các trường hợp sự cố cụ thể mà mức bồi thường có thể thay đổi dựa vào thông tin trao đổi với khách hàng.