– Proxy Server đóng vai trò như 1 máy chủ trung gian giữa người dùng cuối và trang Web/App họ truy cập.
– Khi kết nối vào Proxy Server, lưu lượng truy cập Internet sẽ truyền qua máy chủ Proxy theo đường của nó đến địa chỉ IP/Website bạn yêu cầu.

– PowerNet chỉ cung cấp dịch vụ Proxy IPv4 và chỉ cung cấp Location Việt Nam

– Là dịch vụ Proxy mà mỗi khi khách hàng đăng ký, khách hàng sẽ được cấp Proxy dưới dạng IP:Port riêng biệt, không sử dụng chung với bất kỳ khách hàng nào khác.
– Tại một số nhà cung cấp khác còn có tên gọi là Proxy IPv4 Private, nghĩa là Proxy của khách nào thì chỉ khách đó mới có thông tin để sử dụng.

– Là dịch vụ Proxy mà mỗi khi khách hàng đăng ký, khách hàng sẽ được cấp Proxy dưới dạng IP:Port:User:Pass. Tuy nhiên, Proxy dạng này sẽ được sử dụng chung với nhiều người.
– PowerNet hiện tại không cung cấp dịch vụ Proxy IPv4 Shared, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin để khách hàng được biết.

– Dịch vụ Proxy IPv4 tại PowerNet là Dedicated (Private).
– PowerNet cam kết không chia sẻ hay bán lại Proxy của khách hàng đang sử dụng cho 1 khách hàng khác.

– Proxy IPv4 tại PowerNet sử dụng phương thức xác thực Allow IP thông qua IP Public của người dùng hoặc IP Public VPS/Server mà người dùng đang có quyền quản trị
– Việc xác thực qua phương thức Allow IP nhằm mục đích chỉ khách hàng nào đăng ký dịch vụ thì mới có thông tin truy cập hệ thống để Allow IP.

– Dịch vụ Proxy IPv4 tại PowerNet không giới hạn băng thông.

– Có, PowerNet tích hợp giao diện quản lý Proxy trên trang quản lý của PowerNet để quý khách chủ động trong việc Allow IP Public.

– Proxy IPv4 tại PowerNet do PowerNet tự nghiên cứu phát triển, không mua lại từ nơi khác để bán cho khác hàng