– Quý khách tự do tùy chỉnh dung lượng của các User email, miễn là không vượt quá dung lượng tổng của gói dịch vụ.

– Tối đa là 25MB.
– Quý khách có thể tùy chỉnh tăng thêm nhưng PowerNet khuyến cáo là Email + file đính kèm chỉ nên dưới hoặc bằng 25MB để không bị các hệ thống Email khác đánh SPAM

– Có hỗ trợ, quý khách có thể quản trị qua giao diện Web một cách dễ dàng.

– Có hỗ trợ, tất cả dịch vụ Email Server Riêng đều được cấp 1 IPv4 độc lập, không dùng chung với các khách hàng khác.

– Chúng tôi cung cấp cho quý khách IP sạch ngay tại thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ Email Server Riêng. Nếu nguyên nhân bị Blacklist đến từ quý khách, chúng tôi sẽ hỗ trợ thay đổi địa chỉ IP có trả phí.
– Tuy nhiên việc này chỉ hiệu quả nếu Domain gửi mail có độ uy tín cao, và quý khách phải tuân thủ theo đúng quy định sử dụng dịch vụ Email Server của PowerNet.

– Có giới hạn.
– PowerNet giới hạn 300 Email/giờ. PowerNet có thể hỗ trợ quý khách tăng số lượng Email gửi đi tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo không nên gửi quá 500 Email/giờ để tránh bị các tổ chức Email khác đánh giá là SPAM.

– Có, PowerNet sẽ thực hiện sao lưu toàn bộ hệ thống Email Server với chu kì mỗi tuần (Weekly) và lưu giữ 01 bản gần nhất.

– Email Pro là dịch vụ Email theo tên miền riêng cho các nhu cầu cơ bản, số lượng địa chỉ Email bị giới hạn và dung lượng hạn chế. Phù hợp với các nhu cầu cơ bản hoặc cá nhân.
– Email Server Riêng do sử dụng một máy chủ riêng nên sẽ có tài nguyên lớn hơn, không giới hạn địa chỉ email và xử lý số lượng lớn email tốc độ cao. Phù hợp với doanh nghiệp cần số lượng địa chỉ email lớn (từ 100 trở lên), hoặc đơn giản là đảm bảo sự riêng tư tối đa vì không ai có quyền tự can thiệp vào dữ liệu.