Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng tên miền Quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền cho Bộ Thông tin & Truyền thông tại Website: www.thongbaotenmien.vn. Khi có thay đổi thông tin, chủ thể phải thông báo về sự thay đổi đó (Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet).

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet xem. Xem chi tiết tại đây

Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet xem. Xem chi tiết tại đây

Nghị định 72/2013/NĐ-CP ban hành ngày 15/07/2013 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xem. Xem chi tiết tại đây

Quy định sử dụng tên miền – PowerNet

Điều 1: Theo quy định Tên miền là tài nguyên đặc biệt chỉ được cấp khi chưa được ai đăng ký. Các Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân tự lựa chọn để đăng ký đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, anh ninh Quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc, phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

  • Đối với tên miền “.VN”, tuân thủ yêu cầu đăng ký theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  • Đối với tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN
  • Trong mọi trường hợp, tên miền đã đăng ký, đã duy trì sẽ không được hoàn lại tiền phí dịch vụ.

Điều 2: Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được thu hồi theo quy định để cấp phát cho người đăng kí khác có nhu cầu.

  • Với tên miền .VN sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ đưa vào chờ xóa
  • Với tên miền Quốc tế sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ được thu hồi đưa vào trạng thái chuộc, lúc này nếu chủ thể có nhu cầu duy trì phải trả mức phí rất cao.

Điều 3: Chủ thể đăng ký tên miền có trách nhiệm khi báo chính xác các thông tin đăng ký, trường hợp PowerNet kiểm tra xác minh thông tin không chính xác, tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động và thu hồi theo quy định Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Điều 4: Chủ thể là cá nhân sau khi đăng ký tên miền cần cung cấp ảnh chụp Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, ký bản khai đăng ký tên miền bằng hình thức trực tuyến.

  • Chủ thể là các Cơ quan, tổ chức sau khi đăng ký cần bổ sung Bản khai đăng ký theo Mẫu được hệ thống PowerNet gửi qua email chủ thể.
  • Sau 10 ngày chưa hoàn thiện, tên miền sẽ bị tạm ngừng hoạt động

Điều 5: Chủ thể đăng ký tên miền hoàn toàn chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng tên miền, tính chính xác của các thông tin đăng ký, và nội dung đăng tải trên website. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng tên miền để phát tán phần mềm độc hại, vận hành botnet (tập hợp các rô-bốt phần mềm) gây nguy hiểm cho hệ thống mạng, lừa đảo, giả mạo, vi phạm bản quyền thương hiệu, thực hiện các hành vi gian lận, làm trái quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, Cơ quan cấp phát tên miền hoặc PowerNet có toàn quyền lập ngừng hoạt động tên miền mà không nhất thiết phải thông báo tới chủ thể.

Điều 6: Chủ thể có trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền Quốc tế (không phải là tên miền quốc gia.VN) lên website https://thongbaotenmien.vn/ của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông theo quy định.

Điều 7 : Trong các trường hợp sau khi đăng ký tên miền, thay đổi thông tin chủ thể, chuyển đổi nhà đăng tên miền về PowerNet, với các tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN, PowerNet thực hiện xác thực thông tin đã khai báo bằng cách gửi Email tới Email chủ thể (Email Registrant) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công hoặc thay đổi chủ thể tên miền quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng trong Email xác nhận là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Điều 8: Tuân thủ Quy định GDPR (General Data Protection Regulation) – Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với những chủ thể là công dân Châu Âu, hoặc có sử dụng dịch vụ do một tổ chức đặt tại Châu Âu cung cấp hoặc các tổ chức nằm ngoài Châu Âu nhưng có cung cấp dịch vụ cho cư dân Châu Âu.

  • Nhà đăng kí sẽ xem các trường thông tin Chủ thể; Quản lý, Kỹ thuật, Thanh toán trong tên miền là mặc định được bảo mật trên hệ thống tra cứu dữ liệu Whois trừ khi chủ thể hoặc các cá nhân admin/tech/khác của tên miền yêu cầu đăng công khai và phải nhận được văn bản chấp thuận từ những cá nhân này.
  • Chuyển đổi nhà đăng ký, chuyển nhượng tên miền Quốc tế theo quy định của GDPR, chủ thể có trách nhiệm cung cấp lại chính xác thông tin cũ cho PowerNet để nhập lại lên hệ thống và chịu trách nhiệm về các thông tin này mà không tuân theo chuẩn của ICANN

Điều 9: Chủ thể được quyển đổi nhà đăng ký tên miền đối với các tên miền đăng ký tại PowerNet thuộc diện được phép thay đổi ngoại trừ các tên miền mới đăng ký dưới 60 ngày và trước ngày hết hạn dưới 30 ngày.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp tên miền đối với tên miền “.VN” tại Việt Nam được thực hiện theo các quy định sau:

  • Theo Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” của Luật Công nghệ thông tin.
  • Theo Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  • Theo Điều 16. Quản lý tên miền “.vn” trong quá trình giải quyết tranh chấp của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Giải quyết tranh chấp tên miền Quốc tế theo quy định của ICANN chi tiết tại: Domain Name Dispute Resolution Policies – ICANN