Hướng dẫn cấu hình SMTP Relay trên CyberPanel

I. Mail Relay là gì?

Email Relay được định nghĩa theo từng ý như sau:

  • Email là thư điện tử.
  • Relay là chuyển tiếp.

Hoặc dễ hiểu hơn thì Email Relay là dịch vụ chuyển tiếp email. Email Relay còn gọi là SMTP Relay, là dịch vụ cho phép người khác dùng chương trình Email kiên kết. Bạn có thể dùng Email Server của bạn để gửi Email (người này có thể không có tài khoản mail trong mail server của bạn)

II. Đăng ký và thiết lập Mail Relay

Hiện có rất nhiều đơn vị cung cấp Mail Relay uy tín, và trong bài viết này mình chọn SMTP2GO để đăng ký dịch vụ Mail Relay miễn phí. Trong gói miễn phí này hỗ trợ:

  • 5 domain
  • 1.000 mail/ngày

Và để đăng ký bạn có thể truy cập vào trang chủ của SMTP2GO, sau đó tạo tài khoản và sử dụng.

Khi tài khoản đã được kích hoạt sử dụng bạn chọn Sending => Verify Sender => Add Sender Domain

Nhập vào domain và chọn Continue with this domain

Bạn sẽ nhận được thông tin cấu hình DNS bên dưới. Bạn hãy copy các bản ghi CNAME này sau đó cấu hình lên máy chủ DNS domain.

Bên dưới là những bản ghi mà mình cấu hình trên DNS của domain

Bây giờ bạn quay lại thiết lập của SMTP2GO và chọn Verify, nếu hiện ✅ ở các bản ghi này là hoàn tất.

Khi bạn thiết lập Relay theo IP thì bên cung cấp dịch vụ Relay sẽ chấp nhận tất cả các Email được gửi từ IP của server của bạn thay vì sử dụng cách xác thực qua User/Passwd/Port.

Bạn chọn Sending => IP Authentication => Add IP Address

Sau đó bạn hãy nhập vào IP của Server CyberPanel vào và chọn Continue

Bây giờ bạn hãy SSH vào CyberPanel. Sau đó khai báo MTA Relay Host theo địa chỉ SMTP mà SMTP2GO cung cấp.

III. Cấu hình Relay trên CyberPanel

Cấu hình postfix

Postfix là một phầm mềm nguồn mở được dùng để gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Và để qua relay thì bạn phải định cấu hình ở đây.

Bạn mở file main.cf tại đường dẫn sau.

vi /etc/postfix/main.cf

Sau đó thêm vào các dòng sau ở cuối file và thay đổi bằng các thông tin Relay vào

relayhost = :587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = static::
smtp_sasl_security_options = noanonymous

Đây là một mẫu VD đối với relay của mình. Và trong đó

 • mail.smtp2go.com: Địa chỉ máy chủ SMTP
 • 587: Port TLS SMTP
 • longpq@powernet.vn: Username Relay đã tạo
 • 12345678@123: Mật khẩu của user relay
relayhost = mail.smtp2go.com:587
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = static:longpq@powernet.vn:12345678@123
smtp_sasl_security_options = noanonymous

Sau khi thêm xong bạn hãy lưu lại.

Khởi động lại postfix

Khởi động lại dịch vụ postfix bằng lệnh và thực hiện gửi mail để kiểm tra nhé.

systemctl restart postfix

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn
Từ khoá: