Kích hoạt Redis cho Website WordPress trên CloudPanel

Bước 1: Kiểm tra dịch vụ Redis trên CloudPanel

Bạn truy cập vào CloudPanel sau đó vào mục Admin Area

Tại đây bạn chọn vào Instance. Nếu dịch vụ Redis đang Running có nghĩa đang hoạt động và bạn có thể thực hiện qua Bước 2.

Bước 2: Cấu hình Redis trên WordPress

2.1. Cấu hình wp-config.php

Bạn truy cập vào site trong CloudPanel. Sau đó vào File Manager, tìm đếm file wp-config.php và thêm vào đoạn mã sau.

//Redis cache CloudPanel
define( 'WP_REDIS_DATABASE', 1 );
define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'my-domain');
define( 'WP_REDIS_TIMEOUT', 60 );
define( 'WP_REDIS_READ_TIMEOUT', 60 ); 

2.2 Cài Plugin Redis trên WordPress

Bạn truy cập vào admin WordPress sau đó vào Plugins => Add New => Redis cache

Tiếp theo vào Settings => Redis => Enable Object Cache

Nếu thông báo tương ứng như ảnh bên dưới có nghĩa Redis đã hoạt động. Hiển thị dòng Status Connected

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách kích hoạt Redis Cache trên CloudPanel một cách đơn giản và nhanh chóng. Redis Cache là một công nghệ quan trọng giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu và giảm tải cho hệ thống cơ sở dữ liệu chính, làm cho các ứng dụng Web của bạn hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm tài nguyên.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn
Từ khoá: