Hướng dẫn cài đặt v2board trên AAPANEL

Trong bài viết này POWERNET sẽ hướng dãn bạn cài đặt v2board trên aaPanel với các bước như sau.

Trước khi đi vào cài đặt bạn hãy cài đặt các cấu hình yêu cầu như sau.

Cấu hình yêu cầu

  • Máy chủ đã cài đặt AAPANEL
  • NGINX 1.7 trở lên
  • MySQL/MariaDB
  • PHP 7.3

Bước 1: Cài đặt Redis, fileinfo

Bước 2: Gở bỏ các functions trên PHP

Bạn cần truy cập vào PHP sau đó chọn Disable function để gở bỏ các function.

Các function cần xoá bỏ

  • putenv
  • proc_open
  • pcntl_alarm
  • pcntl_signal

Bước 3: Thêm Website mới

Truy cập vào Website => Add Site sau đó bạn nhập vào thông tin Website cần thêm. Ở đây mình sẽ sử dụng một subdomain với tên v2board.powernet.website

Bước 4: Cài đặt v2board

Bây giờ bạn hãy SSH vào Cloud Server và di chuyển đến thư mục của Web tại www/wwwroot và chạy các lệnh sau

chattr -i .user.ini
rm -rf .htaccess 404.html index.html .user.ini

Cập nhật composer

composer install
Hoặc 
composer update

Thực hiện lệnh sao chép từ Github đến thư mục hiện tại.

git clone https://github.com/v2board/v2board.git

Thực hiện lệnh cài đặt gói phụ thuộc và V2board

sh init.sh

Khi được hỏi nhập vào Yes/No bạn hãy nhập Yes để tiếp tục nhé.

Sau đó bạn chờ ít phút hệ thống sẽ bắt đầu cài đặt v2board. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu bạn nhập vào các thông tin và bạn hãy nhập vào như sau:

  1. Nhập vào localhost (mặc định)
  2. Nhập vào tên Database đã tạo ở Bước 3
  3. Nhập vào người dùng Database
  4. Nhập vào mật khẩu Database
  5. Nhập vào Email quản trị, thông tin này sẽ đăng nhập admin khi cài xong

Bước 5: Cấu hình URL Rewrite

Bạn truy cập vào Website và chọn URL Rewrite sau đó dán vào các đoạn mình để bên dưới.

location /public {
}

location / { 
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$query_string; 
}

location ~ .*.(js|css)?$
{
  expires   1h;
  error_log off;
  access_log /dev/null; 
}

Bước 6: Cấu hình Crontab

Bạn truy cập vào Cron và tạo cron như sau

  • Type of Task: Shell Script
  • Name of Task: Đặt tên bất kỳ
  • Excution cycle: N Minutes
  • Script content nhập vào như sau

Lưu ý: Bạn cần thay v2board.powernet.website bằng đường dẫn của bạn.

php /www/wwwroot/v2board.powernet.website/artisan schedule:run

Bước 7: Cài đặt PM2 Manager

Bạn truy cập vào AppStore và tìm ứng dụng tên PM2 Manager sau đó cài đặt vào.

Sau khi cài đặt xong bạn hãy mở PM2 Manager và thêm vào Project mới như sau

  • Startup file: Bạn chọn đến đường dẫn của file pm2.yaml
  • Run dir: Đường dẫn thư mục của Web
  • Name: Đặt tên bất kỳ

Bây giờ bạn hãy truy cập Website thử. Nếu gặp 2 lỗi như ảnh bên dưới bạn hãy thực hiện xử lý như sau.

Cách xử lý lỗi.

Bạn truy cập vào site đã add sau đó chọn Site directory

 • Anti-XSS attack (Base directory limit)(open_basedir) : Bỏ check ở đây
 • Site directory: Bạn hãy dẫn đến thư mục public

Như vậy đã hoàn tất, bạn truy cập vào Web sẽ hiện giao diện đăng nhập như bên dưới. Bạn hãy đăng nhập bằng thông tin Email/Password đã tạo ở Bước 4

Chúc bạn cài đặt thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn
Từ khoá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *