Email Pro: Hướng dẫn kiểm tra Log gửi nhận Email

Track Delivery là chức năng cho phép theo dõi, kiểm tra việc gửi và nhận Email, giúp bạn có thể tìm ra cũng như khắc phục sự cố khi xảy ra các vấn đề liên quan đến việc gửi/nhận Email

Đầu tiên bạn truy cập vào trang quản trị cPanel, tìm đến mục Email -> Track Delivery

Recipient Email (optional)

Tùy chọn này cho phép lọc Email người nhận, bạn để trống nếu muốn hiển thị thông tin của tất cả địa chỉ email. Còn bạn nhập địa chỉ người nhận nếu bạn muốn hiển thị thông tin gửi/nhận email liên quan đến địa chỉ này và bạn bấm Run Report. Có 2 lựa chọn là Show All và Show Blocked & Failed

 • Show All: hiển thị tất cả email gửi/nhận
 • Show Blocked & Failed: hiển thị những email gửi đi không thành công

Delivery Report

1. Max Result/Type

Mặc định sẽ hiển thị 250 Email gần nhất từ tài khoản Email của bạn bao gồm cả những Email gửi thành công và thất bại

2. Thông tin các cột hiển thị

 • Event: Hiển thị trạng thái của email
[cPanel] Kiểm tra log các email gửi nhận trên hosting (Track Delivery) 3
 • From Address: Địa chỉ email người gửi
 • Sent Time: Thời gian email được gửi đi
 • Spam Score: Điểm spam của email
 • Recipient: Địa chỉ email người nhận
 • Result: Mô tả kết quả chuyển mail
 • Action: Bạn bấm vào nút “i” để xem thông tin liên quan đến hành động gửi mail tương ứng. Bao gồm: người gửi, người nhận, tên người dùng, trạng thái.

3. Tùy chọn Email hiển thị

 • Show Successes: Hiển thị các email gửi thành công
 • Show Deferred: Hiển thị các email bị hoãn lại
 • Show Failures: Hiển thị các email thất bại
 • Show In-Progress: Hiển thị các email đang trong quá trình gửi đi

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *