Sửa lỗi Please use the correct Ingress trên AAPANEL

Thì với bài viết này POWERNET sẽ hướng dẫn bạn khắc phục nhanh chóng.

Cách 1: Xem lại thông tin gốc

Bạn có thể đọc File admin_path.pl để xem thông tin chuổi bảo mật.

 cat /www/server/panel/data/admin_path.pl

Ngoài ra bạn nhập lệnh bt sau đó nhập vào số 14 tương ứng với (14) View panel default info. Bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới.

Cách 2: Xoá chuổi bảo mật

Mình không khuyến khích bạn xoá. Tuy nhiên nếu chuổi bảo mật này làm khó cho bạn khi đăng nhập. Bạn có thể xoá nó bằng lệnh sau

rm -f /www/server/panel/data/admin_path.pl
bt 12 && bt 1

Cách 3: Thiết lập lại chuổi bảo mật

Trường hợp nếu trước đây bạn đã xoá chuổi, bạn thực hiện tạo lại chuổi bảo mật để truy cập

  • Trong đó: xxxxx là chuổi ngẫu nhiên mà bạn tự đặt
 echo "/xxxxx" > /www/server/panel/data/admin_path.pl

Sau đó bạn khởi động lại AAPANEl bằng cách nhập lệnh

bt 12 && bt 1

Sau đó xem lại thông tin mới bằng cách nhập lệnh bt 14

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn
Từ khoá: