Sửa lỗi AttributeError: module ‘lib’ has no attribute ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’ trên AAPANEL

Lỗi “AttributeError: module ‘lib’ has no attribute ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’” thường xảy ra khi một module trong Python yêu cầu một thuộc tính hoặc phương thức không tồn tại trong module đó.

Trong trường hợp này, lỗi được báo ra cho thấy module ‘lib’ không có thuộc tính ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’. Có thể nguyên nhân của lỗi này là do module ‘lib’ đã bị thay đổi, hoặc phiên bản module ‘lib’ hiện tại không tương thích với mã nguồn của bạn.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thử cập nhật phiên bản của module ‘lib’ hoặc kiểm tra xem module ‘lib’ của bạn có chứa thuộc tính ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’ hay không. Nếu không có, bạn có thể tìm hiểu cách thay thế thuộc tính này bằng một giải pháp khác hoặc sử dụng một phiên bản khác của module ‘lib’ phù hợp với mã nguồn của bạn.

Để khắc phục lỗi này trên AAPANEL bạn thực hiện SSH vào máy chủ và chạy các lệnh sau.

    • mv /www/server/panel/pyenv/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL /tmp/OpenSSL_bak
    • btpip install pyOpenSSL
    • bt reload

Sau khi hoàn tất. Bạn hãy kiểm tra lại việc cài đặt SSL và kết quả bên dưới tôi đã cài đặt thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn