Login failed please fill the local server information

Để xử lý lỗi trên bạn hãy thực hiện kiểm tra lần lượt các vấn đề sau.

    1. SSH Port
    2. Kiểm tra và mở Port SSH trên Firewall
    3. Kiểm tra lại mật khẩu SSH root hoặc SSH Key
    4. Kiểm tra IP có bị khoá trên Fail2ban không

Và đặt Server IP = 127.0.0.1

Sau khi đã kiểm tra các thông tin bạn hãy sử dụng thông tin SSH root đã thay đổi và đăng nhập lại thử nhé. Kết quả sẽ khác lắm đấy.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi bất kỳ thông tin nào của SSH (Port, Passwd, SSH Key, Disable passwordauthen) thì sẽ bị mất kết nối và bạn cần phải kết nối lại
Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn
Từ khoá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *