Hướng dẫn cài đặt ImunifyAV trên AAPANEL

Trong bài viết này, POWERNET sẽ hướng dẫn cách cài đặt ImunifyAV trên aaPanel. Mặc dù hiện tại ImunifyAV chưa hỗ trợ trên aaPanel, tuy nhiên ImunifyAV có thể cài đặt trên hệ điều hành Linux, và chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này để cài đặt ImunifyAV trên aaPanel.

ImunifyAV là một phần mềm chống virus cho máy chủ Web trên môi trường Linux, giúp ngăn chặn và loại bỏ các mã độc và phần mềm độc hại trên máy chủ. Với tính năng quét nhanh, đơn giản và dễ sử dụng, ImunifyAV là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ máy chủ của bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu với hướng dẫn cài đặt ImunifyAV trên aaPanel.

Yêu cầu hệ thống

  • CentOS/RHEL 6/7/8
  • CloudLinux OS 6/7/8
  • Ubuntu 16.04 (LTS only), 18.04, 20.04, and 22
  • Debian 9 (supported up to Imunify v6.11 (including)) /10/11
  • Rocky Linux 8
  • Đã vô hiệu function proc_open

Bước 1: Cập nhật hệ thống

Đầu tiên bạn hãy cập nhật hệ thống lên phiên bản mới nhất. Ở trong bài viết này mình sử dụng Ubuntu nên sẽ chạy các lệnh sau.

  • sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Bước 2: Addon Domain

Ở bước này bạn hãy addon domain vào aaPanel và lưu ý bạn cần trỏ tên miền về IP Server để truy cập được ở internet.

Sau đó thực hiện xoá bỏ tất cả các File trong thư mục cài vì ứng dụng yêu cầu phải thư mục rỗng

Bước 3: Cài đặt ImunifyAV trên AAPANEL

Bước này là bước quan trọng để cài đặt ImunifyAV và bạn cần thực hiện tuần tự và chính xác theo hướng dẫn của mình.

Tạo file cấu hình cài đặt

  • Tạo File integration.conf
  • mkdir -p /etc/sysconfig/imunify360
  • vi /etc/sysconfig/imunify360/integration.conf

Sau đó bạn nhập nội dung này vào File vừa tạo. Và lưu ý dòng ui_path. Nếu ở Bước 1 bạn đặt Website Path đường dẫn nào thì bạn đặt tương ứng đường dẫn đó ở ui_path

[paths]
ui_path = /www/wwwroot/imunify.powernet.website
ui_path_owner = root:root

[pam]
service_name = system-auth

[integration_scripts]
users = /root/get-users-script.sh
domains = /root/get-domains-script.sh
admins = /root/get-admins-script.sh

Tạo các script hỗ trợ cho việc cài đặt

  • Tạo file get-users-script.sh
  • vi /root/get-users-script.sh

Sau đó bạn sap chép nội dung này vào File vừa tạo. Và lưu ý thay mail admin@powernet.website bằng mail của bạn.

#!/bin/bash

echo "{
 "data": [
  {
   "id": 1000,
   "username": "admin",
   "owner": "root",
   "package": {
    "name": "package",
    "owner": "root"
   },
   "email": "admin@powernet.website",
   "locale_code": "EN_us"
  }
 ],
 "metadata": {
  "result": "ok"
 }
}"
  • Tạo file get-domains-script.sh
  • vi /root/get-domains-script.sh

Sau đó bạn sao chép và nhập nội dung bên dưới vào. Lưu ý bạn cần thay imunify.powernet.website bằng tên miền bạn đã addon ở Bước 2 và document_root phải trùng với ui_path đã tạo ở Bước trên nếu bạn thay đổi

#!/bin/bash

echo "{
 "data": {
  "imunify.powernet.website": {
   "document_root": "/www/wwwroot/imunify.powernet.website",
   "is_main": true,
   "owner": "admin"
  }
 },
 "metadata": {
  "result": "ok"
 }
}"
  • Tạo file get-admins-script.sh
  • vi /root/get-admins-script.sh

Sau đó bạn sao chép và nhập nội dung này vào File vừa tạo. Và lưu ý thay mail admin@powernet.website bằng mail của bạn.

#!/bin/bash

echo "{
 "data": [
  {
   "name": "admin",
   "unix_user": "admin",
   "locale_code": "EN_us",
   "email": "admin@powernet.website",
   "is_main": true
  }
 ],
 "metadata": {
  "result": "ok"
 }
}"

Chạy lệnh sau để tải xuống và cài đặt ImunifyAV

  • wget https://repo.imunify360.cloudlinux.com/defence360/imav-deploy.sh -O imav-deploy.sh
  • bash imav-deploy.sh

Sau khi cài đặt xong bạn cần khởi động lại dịch vụ để hoạt động

  • systemctl start imunify-antivirus
  • systemctl enable imunify-antivirus
  • systemctl status imunify-antivirus

Bước 4: Truy cập vào ImunifyAV ở giao diện Web

Bây giờ bạn truy cập vào Web đã tạo ở Bước 2. Và nhập vào thông tin user/password (Sử dụng user root và passwd root của VPS để đăng nhập)

Và đây chính là giao diện ImunifyAV sau khi cài đặt.

Trên đây là hướng dẫn cài đặt ImunifyAV trên aaPanel. Mặc dù hiện tại ImunifyAV chưa hỗ trợ trên aaPanel, tuy nhiên PowerNet đã sử dụng phương pháp cài đặt ImunifyAV trên hệ điều hành Linux để cài đặt nó trên aaPanel. Với ImunifyAV, bạn sẽ được bảo vệ máy chủ của mình chống lại các mối đe dọa từ các phần mềm độc hại, giúp cho trang Web của bạn hoạt động ổn định và an toàn.

Nếu bạn gặp lỗi Imunify Agent Not Running hãy fix theo hướng dẫn sau

# service imunify-antivirus stop
# mv /var/imunify360/files /var/imunify360/files_backup
# service imunify-antivirus start

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn