Cài đặt Extension ZIP phiên bản PHP 7.4 trên AAPANEL sử dụng OpenLiteSpeed

Hiện tại Extension ZIP phiên bản PHP 7.4 trên aaPANEL sử dụng OpenLiteSpeed không có sẵn mà cần phải cài đặt thủ công vào.
Trong bài viết này POWERNET sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt Extension ZIP này vào. Mời các bạn cùng theo dõi.
 

Bước 1: SSH vào máy chủ

Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ tham khảo bài hướng dẫn sau nhé

Bây giờ mình sẽ tạo một file info.php và kiểm tra. Bên dưới là code mẫu của mình. Trong danh sách không có Extension ZIP.

 <?php
   echo "<pre>";
   print_r(get_loaded_extensions());
   echo "<pre/>";
 ?> 

Bước 2: Truy cập vào Webadmin Console của OpenLiteSpeed

Đầu tiên bạn hãy truy cập vào Webadmin Console server-ip:7080

Trường hợp bạn không có mật khẩu hoặc đã quên, bạn hãy SSH vào Server/VPS sử dụng lệnh sau để reset mật khẩu.

/usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh 

Bước 3: Cài đặt Extension ZIP

Tiếp theo bạn chọn Tools => Compile PHP => Chọn phiên bản PHP 7.4 => Next

Sau đó ở mục Configure Paremeters bạn tìm và thêm dòng --with-zip sau --enable-zip như ảnh bên dưới. Và cuồi cùng chọn Next

1663138699 278427 anh

Bên dưới là ảnh tiến trình đang thực thi.

Bước 4: Include file vào cấu hình php

Bây giờ bạn chạy lệnh sau để tìm file .so bạn sẽ thấy dòng như ảnh bên dưới.

find /* -name zip.so 

Bạn chạy lệnh sau để incule dòng này vào php.ini của phiên bản 7.4

echo  "extension=/www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/zip.so" >> /usr/local/lsws/lsphp74/etc/php.ini

Ngoài ra bạn cũng có thể dán trực tiếp từ giao diện

extension=/www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902/zip.so 

Bước 5: Khởi động lại dịch vụ

Bây giờ bạn hãy khởi động lại dịch vụ php

Thực hiện Kiểm tra exention ZIP và kết quả thành công.

Chúc bạn thực hiện thành công.

 
Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
Tel: 0236 267 5555
Hotline : 0979 347 999
Ticket: Bạn sử dụng Email đăng ký dịch vụ để truy cập vào hệ thống Ticket và gửi yêu cầu
Email: Bạn có thể dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@powernet.vn